top of page
Zrzut ekranu 2020-11-11 o 18.56.06.png

Piotr Spychalski, MD, PhD

Founder

Założyciel House of EBM. Absolwent kierunku lekarskiego GUMed. Asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed. Praca doktorska w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu obronił w Styczniu 2021. Pierwszy autor i współautor prawie 40 publikacji i doniesień zjazdowych o sumarycznym IF >180 pkt. Główne zainteresowanie naukowe to epidemiologia raka jelita grubego. Odbył staże naukowo-kliniczne w Mediolanie oraz Aarhus. Jest recenzentem w impactowanych journalach medycznych. Jest autorem kursu dot. Evidence Based Medicine dla studentów GUMed. 

W House of EBM zajmuje się bieżącą obsługą wszystkich zleceń. 

Pełny dorobek i doświadczenie dostępne w portalu ORCiD: https://orcid.org/0000-0001-7111-4660

Curriculum Vitae

Gdański Uniwersytet Medyczny

2017 - obecnie

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Rezydent – chirurgia ogólna

Asystent, Nauczyciel akademicki

Opiekun SKN Chirurgii Ogólnej

 

Temat pracy doktorskiej: Epidemiologia raka jelita grubego i jego zmian prekursorowych

Obrona z wyróżnieniem - Styczeń 2021

Uniwersytet Jagielloński

2019 - 2020

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Studia podyplomowe - koloproktologia praktyczna

Aarhus University
Aarhus, DK

2018

Staż naukowy w Danish Center for Particle Therapy

Istituto Europeo di Oncologia
Milan, IT

2017

Staż naukowo-kliniczny w Div. Of Gastrointestinal Surgery

Gdański Uniwersytet Medyczny

2011 - 2017

Kierunek lekarski

Lista publikacji

Sumaryczny IF ~80 | Ilość cytowań ~200 | h-index 6

 1. Spychalski P (corresponding author, co-first author), Kobiela J (co-first author), Wieszczy P, Pisera M, Pilonis N, Rupinski M, Bugajski M, Regula J, Kaminski MF, Mortality and Rate of Hospitalization in a Colonoscopy Screening Program From a Randomized Health Services Study Clinical Gastroenterology and Hepatology  10.1016/j.cgh.2019.09.010

 2. Spychalski P (corresponding author), Kobiela J, Wieszczy P, Kaminski MF, Regula J. Clinical stages of colorectal cancer diagnosed in obese and overweight individuals in Polish Colonoscopy Screening Program. United European Gastroenterol J https://doi.org/10.1177/2050640619840451

 3. Spychalski P, Błażyńska-Spychalska A, Kobiela J. Estimating case fatality rates of COVID-19. Lancet Infect Dis. 2020 Mar 31. pii: S1473-3099(20)30246-2. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30246-2.

 4. Spychalski P (corresponding author), Kobiela J, Antoszewska MM, Błażyńska-Spychalska A, Jereczek-Fossa BA, Høyer M Patient specific outcomes of charged particle therapy for hepatocellular carcinoma – a systematic review and quantitative analysis. Radiother Oncol, doi.org/10.1016/j.radonc.2018.12.012

 5. Spychalski P, Perdyan A, Łaski D, Kobiela J, Błażyńska-Spychalska A, Łachiński AJ, Śledziński Z Sources of medical information of patients referred to colorectal surgery outpatient clinic for hemorrhoidal disease DOI: 10.31373/ejtcm/105778 Eur J Transl Clin Med 2019 (vol. 2), No. 1: 36-43

 6. Spychalski P (first co-author), Perdyan A, Kacperczyk J, Rostkowska O, Kobiela J. Circulating Tumor DNA in KRAS positive colorectal cancer patients as a prognostic factor - a systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Aug 1]. Crit Rev Oncol Hematol. 2020;154:103065. doi:10.1016/j.critrevonc.2020.103065

 7. Dobrzycka M, Spychalski P, Rostkowska O, Wilczyński M, Kobiela P, Grąt M, Dell'Acqua V, Høyer M, Jereczek-Fossa BA. Stereotactic body radiation therapy for early-stage hepatocellular carcinoma - a systematic review on outcome. Acta Oncol. 2019 Aug 29:1-8. doi: 10.1080/0284186X.2019.1657942

 8. Kobiela J, Spychalski P (corresponding author), Marvaso G, Ciardo D, Dell'Acqua V, Kraja F, Błażyńska-Spychalska A, Łachiński AJ, Surgo A, Glynne-Jones R, Jereczek-Fossa BA. Ablative stereotactic radiotherapy for oligometastatic colorectal cancer: Systematic review. Crit Rev Oncol Hematol. 2018 Sep;129:91-101. doi: 10.1016/j.critrevonc.2018.06.005. PubMed PMID:30097241

 9. Kobiela J, Spychalski P (corresponding author), Łaski D, Błażyńska-Spychalska A, Łachiński AJ, Śledziński Z, Hull T. Structured box training improves stability of retraction while multitasking in colorectal surgery simulation. J Surg Res 2018; 229: 82–89

 10. Dobrzycka M., Spychalski P (corresponding author), Łachiński AJ, Kobiela P, Jędrusik P, Kobiela J.  Statins and Colorectal Cancer - A Systematic Review.  Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2018 Aug 27. doi: 10.1055/a-0668-5692.

 11. Rostkowska O, Spychalski P, Dobrzycka M, Wilczyński M, Łachiński AJ, Obołończyk Ł, Sworczak K, Kobiela J. Effects of thyroid hormone imbalance on colorectal cancer carcinogenesis and risk - a systematic review. Endokrynol Pol. 2019;70(2):190-197. doi:10.5603/EP.a2019.0007. PubMed PMID: 31039272.

 12. Patel A, Hellamann A, Spychalski P, Szymański M, Śledziński M Jejunal ectopic pancreas masquerading gastrointestinal stromal tumor. Pol Arch Intern Med.  10.20452/pamw.14992 e-first: September 26, 2019

 13. Dobrzycka M, Spychalski P, Rusek U, Brzeziński M, Kobiela J, Kłosowski P, Berendt-Obołończyk M, Łachiński AJ, Sworczak K, Śledziński Z Interdisciplinary treatment of large adrenocortical carcinoma infiltrating inferior vena cava  Eur J Transl Clin Med DOI: 10.31373/ejtcm/111365

 14. Dell'Acqua V, Surgo A, Arculeo S, Zerella MA, Bagnardi V, Frassoni S, Zampino  MG, Ravenda PS, Rotundo MS, Kraja F, Kobiela J, Spychalski P, Fodor C, Gerardi MA, Cattani F, Bazani A, Petz W, Glynne-Jones R, Orecchia R, Leonardi MC, Jereczek-Fossa BA. Intensity-modulated radiotherapy (IMRT) in the treatment of squamous cell anal canal cancer: acute and early-late toxicity, outcome, and efficacy. Int J Colorectal Dis. 2020 Feb 8. doi: 10.1007/s00384-020-03517-x.

 15. Łącka M, Spychalski P, Dobrzycka M, Rostkowska O, Kobiela J Acute cholecystitis in patients with diabetes mellitus – systematic review DOI: 10.31373/ejtcm/115402 Eur J Transl Clin Med 2019 (vol. 2), No. 2: 71-79

 16. Łącka M, Obłój P, Spychalski P, et al. Clinical presentation and outcomes of cholecystectomy for acute cholecystitis in patients with diabetes - A matched pair analysis. A pilot study [published online ahead of print, 2020 Aug 18]. Adv Med Sci. 2020;65(2):409-414.

 17. Kobiela J, Bertani E, Petz W, Crosta C, De Roberto G, Borin S, Ribero D, Baldassari D, Spychalski P (corresponding author), Spinoglio G. Double indocyanine green technique of robotic right colectomy: Introduction of a new technique. J Minim Access Surg. 2018 Jun 27. doi: 10.4103/jmas.JMAS_127_18. PubMed PMID: 29974874.

 18. Dell'Acqua V, Surgo A, Kraja F, Kobiela J, Zerella MA, Spychalski P, Gandini S, Francia CM, Ciardo D, Fodor C, Ferrari AM, Piperno G, Cattani F, Vigorito S, Pansini F, Petz W, Orecchia R, Leonardi MC, Jereczek-Fossa BA. Stereotactic radiation therapy in oligometastatic colorectal cancer: outcome of 102 patients and 150 lesions. Clin Exp Metastasis. 2019 Jun 4. doi: 10.1007/s10585-019-09976-z.

 19. Kobiela J, Dobrzycka M, Jędrusik P, Kobiela P, Spychalski P, Śledziński Z, Zdrojewski T. Metformin and Colorectal Cancer - A Systematic Review. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2018 Jun 28. doi: 10.1055/a-0621-8830. PubMed PMID: 29954001.

 20. Szaryńska M, Olejniczak A, Kobiela J, Spychalski P, Kmieć Z. Therapeutic strategies against cancer stem cells in human colorectal cancer. Oncol Lett. 2017 Dec;14(6):7653-7668. doi: 10.3892/ol.2017.7261. PubMed PMID: 29250169; PubMed Central PMCID: PMC5727596.

 21. Dell'Acqua V, Kobiela J, Kraja F, Leonardi MC, Surgo A, Zerella MA, Arculeo S, Fodor C, Ricotti R, Zampino MG, Ravenda S, Spinoglio G, Biffi R, Bazani A, Luraschi R, Vigorito S, Spychalski P, Orecchia R, Glynne-Jones R, Jereczek-Fossa BA. Genital marginal failures after intensity-modulated radiation therapy (IMRT) in squamous cell anal cancer: no higher risk with IMRT when compared to 3DCRT. Med Oncol. 2018 Mar 28;35(5):59. doi: 10.1007/s12032-018-1118-3. PubMed PMID: 29594584.

 22. Brzezicka A, Kondej K, Błażyńska-Spychalska A, Spychalski P, Jankau P, Pikuła M. Medical applications of adipose-derived stem cells – the latest trends DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018016 Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(3):79–85

 23. Perdyan A, Piątkowska A, Spychalski P, Łaski D, Łachiński AJ, Kobiela J Pneumomediastinum and pneumoretroperitoneum as a result of mephedrone intoxication: a case report Disaster Emerg Med J 2018; vol. 3, no. 3, s. 101-105 DOI: 10.5603/DEMJ.2018.0022

 24. Makarewicz W, Spychalski P, Kobiela J Zastosowanie technik małoinwazyjnych w chirurgii Ogólnopol. Przegl. Med. 2018, vol 7/8, p. 14-18

 25. Wilczyński M, Kaska Ł, Spychalski P, Baścik B Dobór sprzętu endowaskularnego do rodzaju zabiegu Ogólnopol. Przegl. Med. 2019, vol 1, p.54

 26. Błażyńska-Spychalska A, Brzezicka A, Spychalski P, Kondej K, Jankau J Metody obrazowania płatów w autologicznych rekonstrukcjach piersi  DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019020 Chirurgia Plastyczna i Oparzenia in press

 27. Łaski D, Perdyan A, Spychalski P, Łachiński AJ, Śledziński Z, Tybińkowska A, Kobiela J Patients seeking information about colonoscopy – lessons learned from Google Przegląd Gastroenterologiczny 2020;15(2):144-150. doi:10.5114/pg.2020.95557.

 28. Kaźmierczak-Siedlecka K, Folwarski M, Jankowska B, Spychalski P, Szafrański Sz, Baran M , Makarewicz W , Bryl E,  Assessment of nutritional status of patients with cancer who are qualified for home enteral nutrition – a retrospective analysis Eur J Transl Clin Med 2020 (vol. 3), No. 1: 16-23

Kursy

ESMO Translational Unit Visit, Allgemaines Krankenhaus der Stadt Wien, Vienna, AT 

3rd ESO-ESMO-RCE Preceptorships & Clinical Update on Rare Adult Solid Cancers, Milan, IT

Medical Innovation Day, Aarhus, DK

Evidence Based Medicine Course, UEG, Vienna, AT

 

Nagrody

Stypednium projakościowe, GUMed, Gdańsk, PL 2020

Zespołowa nagroda Rektora GUMed 1st., Gdańsk, PL 2019

ISS/SIC Poster Prize, WCS, Kraków, PL

Stypednium projakościowe, GUMed, Gdańsk, PL 2019

ESMO TRU Grant, Vienna, AT 2019

Aarhus University, Aarhus, DK, Grant na miesięczny staż naukowy 2018

United European Gastroenterology, Vienna, AT, Grant podróżny na kurs Evidence Course Medicine 2018

ESO-ESMO-RCE, Milan, IT, Grant podróżny na kurs Rare Adult Solid Cancers 2018

Projekty

Program: Badanie w ramach studiów doktoranckich

Tytuł: Epidemiologia raka jelita grubego i jego zmian prekursorowych

Instytucje: Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Centrum Onkologii-Instutyt im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Polskim Programem Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Stan: wyniki opublikowane, doktorat w recenzji

 

Program: AUFF Research Grant

Tytuł: Skuteczność zastosowania terapii protonowej w raku wątrobowokomórkowym
Instytucja: AUFF Aarhus University Research Foundation, Aarhus, DK

Stan: zrealizowany (wyniki opublikowane)

Rola: Kierownik (PI)

  

Program: Środki własne podmiotów

Tytuł: Wykorzystanie nowoczesnych metod radioterapii w leczeniu przerzutów raka jelita grubego

Instytucja: Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Istituto Europo di Oncologia, Milan, IT

Stan: w trakcie realizacji (wyniki częściowo opublikowane)
 

Program:  MINIATURA 2019/03/X/NZ3/00434, NCN

Tytuł: Assessment of level of selected proteins associated with thyroid hormone homeostasis in colorectal cancer cells.

Instytucje: NCN, Gdański Uniwersytet Medyczny

Stan: W trakcie realizacji

Rola: wykonawca

 

Program: Zadanie badawcze Młodzi Badacze MB 01-0395/08/643

Tytuł: Determining the learning curve of post-thyroidectomy vocal cords ultrasonographic examination

Instytucja: Celowana dotacja ministerialna dla Gdańskie Uniwersytetu Medycznego na realizację zadań badawczych

Stan: W trakcie realizacji

Rola: Kierownik (PI)

Program: Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza GUMed

Tytuł: Wyznaczenie okresu szczytowego stężenia nowotworowego wolnego krążącego nowotworowego DNA (ctDNA) za pomocą biopsji płynnej (liqiud biopsy) przy użyciu digital droplet PCR (ddPCR) w okresie okołooperacyjnym u chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego.

Stan: W trakcie realizacji

Rola: Kierownik (PI)

Konferencje i wykłady

World Congress of Surgery, 2019, Kraków, PL:

 • 2 wystąpienia ustne (1. autor, autor prezentujący)

 • 5 posterów, w tym jeden nagrodzony (współautor)

International Student Science Conference 2017, Gdańsk, PL

 • Moderator naukowy

International Student Science Conference 2019, STN GUMed, Gdańsk, PL

 • Jury

 • Wykładowca

How to science, STN, GUMed, Gdańsk, PL 2019

 • Wykładowca

Kurs Evidcence Based Medicine for Medical Students 2018/2019

 • Organizator I wykładowca

Recenzent

Biology of Sex Differences, BMC, IF=3.543
OncoTargets and Therapy, Dovepress, IF=2.656
European Journal of Clinical and Translational Medicine, Medical University of Gdańsk

Towarzystwa

European Society of Medical Oncology
European Society of Surgical Oncology; ESSO Young Surgeon and Alumni Club
European Society of Coloproctology

bottom of page